webbplats

Information om betalning

I samarbete med Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sverige, erbjuder vi följande betalningsalternativ. Betalning sker till Klarna i varje enskilt fall:

  • Faktura: Betalningstiden är 14 dagar från avsändandet av varan/biljetten/ eller, när det gäller andra tjänster, tillhandahållandet av tjänsten. Villkoren för köp på faktura för leveranser till Tyskland hittar du på https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/EID/de_de/invoice?fee=0 och för leveranser till Österrike på https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/EID/de_at/invoice?fee=0.
  • Delbetalning : Med Klarnas finansieringstjänst kan du betala ditt köp flexibelt i månadsbetalningar på minst 1/24 av det totala beloppet (dock minst 6,95 EUR) eller enligt de villkor som anges i kassan. Delbetalning förfaller till betalning i slutet av varje månad efter det att Klarna har skickat en månadsfaktura till dig. Ytterligare information om delbetalningsköp, inklusive de allmänna villkoren och den europeiska standardinformationen för konsumentkrediter, finns här: https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/EID/de_de/account
  • Omedelbart: Ditt konto debiteras omedelbart efter att du har lagt beställningen.
  • Direktdebitering: Beloppet debiteras efter att varorna har skickats. Du kommer att informeras om datumet via e-post. (Ange här endast de betalningsmetoder som du erbjuder).

Användningen av betalningsmetoderna faktura, delbetalning och autogiro kräver en positiv kreditkontroll. I detta avseende vidarebefordrar vi dina uppgifter till Klarna för adress- och kreditkontroll som en del av köpinitieringen och behandlingen av köpekontraktet. Vänligen förstå att vi endast kan erbjuda dig de betalningsmetoder som är tillåtna baserat på resultatet av kreditkontrollen. Ytterligare information och Klarnas användarvillkor för Tyskland finns här: https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/K502554/de_de/user och för Österrike här: https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/K502554/de_at/user. Allmän information om Klarna finns här: www.klarna.com. Dina personuppgifter kommer att behandlas av Klarna i enlighet med tillämpliga dataskyddsbestämmelser och i enlighet med informationen i Klarnas dataskyddspolicy för Tyskland/Österrike (lägg endast till detta stycke om du också erbjuder minst en av de betalningsmetoder som anges här (faktura, delbetalning och/eller direktdebitering) och lista endast betalningsmetoder här som du också erbjuder).

Sök på vår webbplats